INTRODUKTION

Dessa allmänna villkor gäller för dina köp på, och din användning av, webbsidan www.poncoaccessories.com. Villkoren utgör ett avtal mellan dig och Ponco AB, org. nr 559137-7261, Byggmästargatan 5 A, 754 35 Uppsala.

Genom att göra köp ifrån och använda denna webbsida så förbinder du dig till följande villkor. Vi ber dig därför att noga läsa igenom villkoren före du använder vår sida.


BEKRÄFTELSE

När vi har tagit emot en beställning av dig kommer vi att skicka en elektronisk bekräftelse/faktura till din email-adress som bekräftelse på ditt köp. Det är därför viktigt att du skriver in rätt email-adress när du gör en beställning. Vi rekommenderar att du sparar bekräftelsen för att underlätta eventuell framtida kontakt med vår kundtjänst. Bekräftelsen utgör också ditt kvitto på att du genomfört köpet.


BETALNING

Du kan välja att betala med bank-, kreditkort eller genom faktura. Köp genom faktura administreras av Klarna och den tjänsten kan endast användas av kunder i Sverige. Vid betalning med bank- eller kreditkort sköter Stripe Inc. alla våra banktransaktioner. Ponco hanterar inte själv några bank- eller kreditkortsnummer.


BETALNING MED KORT

Betala säkert med Visa, MasterCard via internet. Din betalning hanteras av Stripe med säker kryptering och enligt strikt banknorm. Dina kortuppgifter skickas direkt till banken och kan inte läsas eller hämtas av någon annan än din bank. Ponco tar inte ut några extra avgifter för kortbetalningar. Däremot kan det hända att din bank tar ut en extra avgift beroende på korttyp och bank. Vid betalning med kredit- eller bankkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. För det fall att ingen betalning mottagits efter att du skickat din beställning, kan beställningen automatiskt komma att upphävas av Ponco.


BETALNING MOT FAKTURA

När du väljer att betala via faktura kan du bestämma om du vill betala på dagen för beställningen eller senare (upp till 14 dagar från datumet för beställning). Det är viktigt att du är skriven på den adress som du önskar leverans till. Du har också möjlighet att dela upp din betalning. Allt detta görs i samarbete med Klarna.


BESTÄLLNINGAR

När du slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. I bekräftelsen finner du alla uppgifter om produkter, pris, fakturerings- och leveransadress. Beställningar som görs i någon annans namn utan dennes samtycke kommer att anmälas. Ponco förbehåller sig rätten att ändra och korrigera priser på alla beställningar, inklusive slutgiltiga köp. Om ett pris är felaktigt kan detta föranleda Ponco att upphäva köpet och återbetala det aktuella beloppet på bästa möjliga sätt. Detta kan göras när som helst. 

Kunden har rätt att returnera en vara inom 14 dagar från det att beställningen mottogs. Denna rätt gäller endast under förutsättning att produkten och dess originalförpackning returneras i samma skick som vid mottagandet. Om kunden utnyttjar sin rätt att returnera en vara ska kunden kontakta Ponco för att få en adress att skicka varan till. Returförsändelsen betalas av kunden.


GARANTI

Garantivillkor: Ett år från inköpsdatum. Garantin täcker tillverkningsfel på själva produkten. Om du vill ha en ersättningsprodukt som täcks av denna garanti använder du kontaktformuläret på Poncos kontaktsida. I e-postmeddelandet behöver du ange namn, adress, beställningsnummer och en detaljerad beskrivning av felet. Returförsändelsen betalas av Ponco. Om Ponco inte hittar någon av de defekter som finns beskrivna ovan kommer produkten att skickas tillbaka till kunden.

Observera att reparationer/byten kommer att debiteras i följande fall, även om de sker under garantiperioden.

 • Fel eller skador orsakade av felaktig användning eller vårdslöshet
 • Fel eller skador orsakade av otillbörlig reparation eller modifiering
 • Fel eller skador orsakade av brand, vatten eller en naturkatastrof som till exempel en jordbävning
 • Estetiska förändringar som uppstått till följd av normal användning eller åldrande

Denna garanti berättigar kunden till en kostnadsfri ersättningsvara i enlighet med de villkor som anges här och inom den angivna tidsperioden, och får inte begränsa kundens lagliga rättigheter.


PERSONLIG INFORMATION

När du handlar på vår webbsida kommer vi att spara vissa av dina personuppgifter för att du ska kunna genomföra ditt köp. Du har rätten att begära tillgång till din data och om någon information är felaktig kan du få den ändrad eller borttagen. Ponco kan också komma att använda cookies, till exempel för att förbättra din upplevelse av denna webbsida. Du kan läsa mer om hur vi använder personuppgifter och cookies här.


PRODUKTINFORMATION

Ponco har rätten att ändra priser, ta extra kostnader och ändra produktinformation utan föregående meddelande därom. Produktbilder och annan information syftar till att återspegla produkten så mycket som möjligt. Vi reserverar oss dock för eventuella fel som kan förekomma på webbsidan och kan inte garantera att alla bilder på ett fullt ut korrekt sätt återspeglar produktens rätta utseende. Bilderna ska endast ses som illustrationer. Bilders kvalitet kan också variera beroende på vilka färginställningar du har på datorn.


FRI FRAKT, LEVERANSER OCH ÅNGERRÄTT

Fri frakt gäller på alla beställningar. Våra normala leveranstider är 1-3 dagar. OBS! Beställningar lagda på helger skickas tidigast på måndagen efter. Ponco levererar sina produkter över hela Sverige. Leveranser görs i samarbete med svenska Postnord. 

Vid köp av varor på webbplatsen har du som kund en lagstiftad 14 dagars ångerrätt som gäller från det att du har tagit emot en vara som du har beställt. 

Vid nyttjande av din ångerrätt:

 • Du måste meddela att du ångrar dig. Meddelandet ska skickas till oss contact@poncoaccessories.com. I ditt meddelande ska ditt namn, din adress, e-postadress, ordernumret samt vilka varor som returneringen gäller framgå klart och tydligt.
 • Du bör omedelbart och senast inom lagstiftad 14 dagar efter ångermeddelandet returnera produkterna till oss.
 • Du står för returfrakt, leverans och skick på produkterna vid retur, produkterna bör därför skickas välpaketerade och i ursprunglig förpackning.
 • På återbetalningsbeloppet förbehåller vi oss rätten att dra av en summa motsvarande värdeminskningen jämfört med varans ursprungliga värde vid använd eller skadad produkt.

Ångerrätten gäller inte vid

 • Produkter som på grund av hälso- eller hygienskäl har förseglats (plomberats) och där förseglingen (plomberingen) har brutits av dig.
 • Produkter som har karaktär av förseglad ljud- eller bildupptagning och där förseglingen har brutits av dig.
 • Specialtillverkad produkt, som har skräddarsytts särskilt åt dig eller har en tydlig personlig prägel efter dina önskemål.
 • Tjänster som har fullgjorts och där du uttryckligen har samtyckt till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt.
 • Varor som snabbt kan försämras, exempelvis livsmedel.
 • Lösnummer av tidningar eller tidskrifter.


KUNDKLAGOMÅL

Det är viktigt att du som kund noga undersöker varan när du tagit emot den. Om din vara skadats under transport måste du rapportera detta så snart som möjligt till transportören. Detta gäller oavsett om det rör sig om en synlig skada eller inte. Om du efter mottagande av varan upptäcker att den är skadad eller inte motsvarar den vara du beställde så ska du kontakta oss inom 30 dagar. Ponco står för returfrakt vid reklamation. 

Eventuella klagomål ska göras till Poncos kundtjänst och via vårt kontaktformulär.. Vänligen förse oss med ditt ordernummer och anledningen till ditt klagomål så återkommer vi med vidare instruktioner om återlämning av varan. 

Felaktiga produkter som återlämnas till Ponco ska alltjämt behandlas varsamt av kund och som om de var felfria. Oavsett orsak till retur, så är det av stor vikt att produkten är förpackad så att den inte kan skadas under transport. För det fall en återlämnad produkt inte har några fel kommer Ponco att returnera produkten till kunden. Om en vara ska bytas ut så görs detta mot en vara av motsvarande modell. Om en viss produkt inte finns längre har kunden istället rätt till återbetalning. Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se.


ANSVAR

Poncos ansvar för fel i samband med leverans är begränsat i enlighet med gällande leveransvillkor för den aktuella leveransen och vad som följer av dessa villkor.

Vår ansvarsskyldighet gentemot dig för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med din beställning på www.poncoaccessories.com är begränsad till det totala beloppet av din beställning. Ponco har inget ansvar för indirekta förluster.


FORCE MAJEURE

Ponco ska undantas från skadeståndsansvar och andra påföljder som är orsakade av omständigheter bortom Poncos kontroll. Som sådana omständigheter räknas till exempel statlig intervention, ny/ändrad lagstiftning, krig, bränder, översvämningar, avbrott i arbete, förbud, restriktioner, sabotage, dåliga transport- och väderförhållanden, utebliven leverans från leverantörer eller att Ponco eller dess samarbetspartners skulle vara utsatta för kriminell verksamhet.


ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL

Vår webbsida kan inkludera användargenererat innehåll från till exempel sociala medier. Ponco tar inget juridiskt ansvar för sådant material. För det fall du misstänker ett upphovsrättsintrång, eller intrång i annan rätt, eller av annan anledning skulle känna dig kränkt av innehåll som publicerats på webbsidan, vänligen kontakta vår kundservice.


ÄGANDERÄTT

Alla produkter förblir Ponco egendom tills full betalning är erlagd.


BEDRÄGERI

Alla bedrägeriförsök rapporteras till polisen. Ponco förbehåller sig rätten att avbryta ett köp om någon misstanke till brott väcks.


TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Svensk lag gäller för dessa villkor och din användning av denna webbsida. I den mån lag tillåter det ska svensk domstol ha exklusiv jurisdiktion vad gäller tvist som uppstår med anledning av dessa villkor eller din användning av webbsidan, med undantag för fall då Ponco självmant väljer att vidta rättsliga åtgärder mot en kund/användare där den har sitt hemvist.


UPPSÄGNING

Ponco förbehåller sig rätten att avsluta ditt konto och/eller din användning av webbsidan efter eget tycke. Till exempel om Ponco misstänker att du har brutit mot dessa allmänna villkor. Sådan uppsägning kan göras utan föregående meddelande därom.


INNEHAVARE AV RÄTTIGHETER

De immateriella rättigheter, såsom varumärken och upphovsrätt, på www.poncoaccessories.com, som tillhör Ponco får inte användas i kommersiellt syfte utan tillåtelse av Poncos. All användning av www.poncoaccessories.com eller dess innehåll, inklusive kopiering eller lagring av sådant innehåll i dess helhet eller delar därav, annat än för ditt eget personliga, icke kommersiella, bruk är förbjudet utan tillåtelse av Ponco.


ÄNDRINGAR

Ponco kan komma att se över dessa allmänna villkor från tid till annan. Varje gång du köper en vara av oss kommer de vid var tid gällande villkoren vara tillämpliga på kontraktet mellan dig och Ponco. Du bör därför regelbundet besöka denna sida för att hålla dig uppdaterad om innehållet i våra allmänna villkor.


BOLAGSINFORMATION

Ponco AB
Byggmästargatan 5 A
754 35 Uppsala
SVERIGE


Dessa allmänna villkor var senast uppdaterade 2018-08-13